VÄLKOMMEN

GEFLE FÖNSTERPUTS & STÄD

Gefle fönsterputs & städ är ett lokalvårdsföretag som utför all slags städning,fönsterputs och storstädning i gestrikland. Gefle fönsterputs & Städ profilerat sig som ett personligt städföretag med kunden i fokus.företagsidé är att utföra miljöanpassade lokalvårdstjänster inom Gävle med omnejd för den privata och offentliga sektorn, med kompetent personal, hög servicegrad och med kvalitet i alla led. Vår mission är att göra livet bättre för våra kunder genom att driva, vidareutveckla och samordna effektiva städservicelösningar. Kommunikation i denna bransch är mycket viktig för båda parter eftersom på detta sätt uppnås det bästa resultatet! Vi fokuserar därför alltid på ett nära samarbete med god uppföljning.Vi hoppas att vår hemsida har väckt ditt intresse, du får gärna kontakta oss med dina tankar och frågor!

VÅRT MOTTO:

Fokusera på kvalitén

Lyssna på kunden

Erbjud bästa service

Vår bästa reklam är våra nöjda kunder…

ANSVAR FÖR MILJÖN,

Endast miljögodkända medel kommer i fråga vid utförandet av dessa arbeten.

Vårt mål är 100% nöjda kunder.

– Vill Du vara en av dem ???

Tel: 070 574 10 48